top of page
prokupekstastny_symbol_inverzni.png

Úvod

Spojení Vladislav Prokůpek a Radek Šťastný vzniklo již během studia oboru Fyzioterapie na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Díky několikaleté úspěšné spolupráci přesouvají své působení na území soukromé činnosti.

Zkušenosti

Již během studia aktivně působili v Laboratoři pro studium pohybu FZS UJEP.  Více než polovinu studia spolupracovali s profesionálním fotbalovým klubem FK Teplice a.s. Absolvovali také odborné stáže ve sportovních klubech MŠK Žilina, FAČR Regionální fotbalová akademie Jihomoravského kraje a na pracovištích Fyzioterapie Rukavička, Josh Fyzio, MONÁDA klinika komplexní rehabilitace. Dlouhodobě úzce spolupracovali s klinikou Fyzioterapie Rukavička a v současné době mají ve svém repertoáru mimo jiné například Fotbalovou reprezentaci ČR U21 a U17, Volejbalovou reprezentaci ČR "A-tým" Muži, profesionální zápasníky MMA či boxu.

Na základě absolvovaných odborných kurzů využívají a čerpají z praxí osvědčených konceptů a metodik, mezi které patří například: 

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. PaedDr. Koláře, Ph.D. 
Myofasciální ošetření s instrumenty Fazer dle Dr. Schleipa. 
Metodiku viscerovertebrálních vztahů a filozofii terapie triggerpointů dle Mgr. Bitnara. 
Primal Reflex Release Technique dle J. F. Iams, M.A., P.T. 
Perkusivní terapie (Theragun) dle Dr. J. Werslanda. 

Největší inspirací v jejich práci jsou především tyto významné osobnosti:
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (CZ)
Mgr. Petr Bitnar. (CZ)
J. F. Iams, M.A., P.T. (USA)
Dr. Robert Schleip. (DE)
PhDr. Michal Rukavička. (CZ)
Jean - Pierra Barral, DO, MRO(F), RPT. (F)
Dr. Jason Wersland (USA)
Dr. Richard  Ulm (USA)
Robert Lardner, PT. (USA)
Dr. Giovanni Bonfanti, DO. (I)
prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. (CZ)

O NÁS: Our Clinic
bottom of page