top of page

Tým

PJml_20210323_18113_edited_edited.jpg

Bc. Vladislav Prokůpek

Fyzioterapeut

Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, obor Fyzioterapie. 
Za mnoho ze svých zkušeností vděčí nejlepším fyzioterapeutům a lékařům z naší republiky i ze zahraničí, přičemž s některými z nich dlouhodobě spolupracuje. V minulosti mimo jiné působil jako fyzioterapeut v profesionálních fotbalových klubech v ČR. V současné době pracuje v soukromé ordinaci v Ústí nad Labem a částečně v Praze. Zároveň je fyzioterapeutem fotbalové reprezentace České republiky U21. 
Ve své terapii se zaměřuje na klinickou fyzioterapii, kterou dokáže modifikovat s možným využitím ve sportovní praxi. Hlavní složkou terapie je manuální ošetření pohybového aparátu dle nejnovějších postupů a reedukace pohybových stereotypů individuálně podle očekávané pracovní nebo sportovní zátěže konkrétního pacienta.

IMG-2820_edited.jpg

Bc. Radek Šťastný

Fyzioterapeut

Radek Šťastný
Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, obor Fyzioterapie.
Ve své praxi uplatňuje dlouholeté zkušenosti z národního fotbalového týmu České republiky U17, U21 a České volejbalové reprezentace A-tým muži.
Radek společně s Vladislavem čerpal zkušenosti a znalosti z profesionálních fotbalových klubů, individuálních sportů a klinické manuální fyzioterapie.  
Ve své práci se zaměřuje především na chronickou (dlouhodobá) a akutní bolest pohybového aparátu. 
Nyní působí v soukromém sektoru v Praze, Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem.

TÝM: Our Team
bottom of page